اقدامات:

 • برگزاری اولین نمایشگاه صنایع و معادن استان بوشهر در آبانماه ۱۳۸۱ در عسلویه .
 • شرکت در نمایشگاه بحرین در بهمن ماه ۱۳۸۱
 • مکان یابی و خرید زمین سایت دائمی نمایشگاهی واقع در کیلومتر ۴ جاده بوشهر – برازجان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در سال ۱۳۸۲ و شروع به فعالیت زیر سازی و ساختمان سازی .
 • احداث محل موقت نمایشگاهی در ورودی شهر واقع در روبروی اداره کل راه و ترابری در شهریور ماه سال ۱۳۸۶ و اجرای ۲۱ نمایشگاه طی سالهای ۸۶و۸۷و۸۸٫
 • تکمیل فاز اول احداث سایت دائم و افتتاح آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۸ بعد از ۴ سال توقف عملیات ساختمانی .
 • اجرای۸۰ نمایشگاه تخصصی و عمومی داخلی طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ در محل دائم .
 • برگزاری بیش از ۲۰۰ عنوان نمایشگاه تخصصی از ابتدای فعالیت تا کنون
 • پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه مواد غذایی و مهمان نوازی استانبول فروردین ۱۳۹۳
 • پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه گردشگری ازمیر آذر ۱۳۹۳
 • پاویون جمهوری اسلامی ایران در ششمین و هفتیمن نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام مالزی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • اعزام  هیئت تجاری به نمایشگاه گرشگری ازمیر آذر ۱۳۹۳
 • اعزام هیئت تجاری به ششمین و هفتمین نمایشگاه تجارت جهان اسلام مالزی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به نمایشگاه بین المللی صنایع  غذایی مسکو شهریور ۱۳۹۵
 • اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان اسفند ۱۳۹۵
 • اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به نمایشگاه بین المللی غذاهای دریایی بلژیک اردیبهشت ۱۳۹۶
 • اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به نمایشگاه بین المللی کشاورزی نویساد –صربستان اردیبهشت ۱۳۹۷
 • پذیرش بزرگترین هیئت تجاری –اقتصادی از کشور ترکیه ۱۳۹۳