دومین نمایشگاه تخصصی خرما نمایشگاه بین المللی بوشهر, نمایشگاه بین المللی بوشهر
16:00 - 22:00
۲۱ آبان ۱۳۹۸
17:00 - 23:00
۲۷ آبان ۱۳۹۸
10:00 - 20:00
۵ آذر ۱۳۹۸
موکت،فرش و کفپوش و چراغهای تزئینی نمایشگاه بین المللی بوشهر, نمایشگاه بین المللی بوشهر
17:00 - 23:00
۱۲ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه صنایع دستی نمایشگاه بین المللی بوشهر, نمایشگاه بین المللی بوشهر
17:00 - 23:00
۱۹ آذر ۱۳۹۸
10:00 - 20:00
۲۷ آذر ۱۳۹۸
نمایشگاه کتاب نمایشگاه بین المللی بوشهر, نمایشگاه بین المللی بوشهر
17:00 - 23:00
۱ دی ۱۳۹۸
نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته نمایشگاه بین المللی بوشهر, نمایشگاه بین المللی بوشهر
17:00 - 23:00
۱۰ دی ۱۳۹۸
1 2