پنج شنبه 6 تير 1398
آگهی مزایده عمومی اموال مازاد شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر

این شرکت در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش اموال ضایعاتی و مازاد بر نیاز اقدام نماید . متقاضیان مایل به شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ 4/10/97 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 11/10/97 به واحداجرایی شرکت واقع در کیلومتر 4 جاده بوشهر برازجان محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مراجعه نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9-33453345-077 تماس حاصل فرمائید.

مزایده فروش اموال ضایعاتی و مازاد بر نیاز .docx


نظر سنجي

مناقصه و مزایده

خرید غرفه و پرداخت اینترنتی

درباره ما

گالری

تماس با ما

تقويم نمايشگاه
CopyRight © 2015 Bushehr Fairs- All Rights Reserved. كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان بوشهر مي باشد.